11 april 2013

Raken de kantoorcertificaten uit het verdomhoekje?

De kantoorcertificaten lijken zich niet te kunnen onttrekken aan de neerwaartse koersspiraal die al jaren de return ondergraaft. Enkel het weinig verhandelde "Sint-Goedele" certificaat handhaaft zich met €145 nog boven de helft van de oorspronkelijke intekenkoers. Verder zijn Beaulieulaan en Zénobe Gramme de twee overige kantoorcertificaten die nog ruim meer dan €100 halen.
Wegens het grote aantal certificaten in liquidatie is de lijst overigens niet zo lang als ze lijkt. We vermelden nog (laatste notering op of voor 10 april 2013):
  • Antares (€48,90),
  • Oudergem Gemeenteplein (€68,08),
  • Diegem Kennedy (€94,11) en
  • Lux - Airport (Sennigerberg, Luxemburg; €86).
In dit lijstje betaalt Lux-Airport vooralsnog geen coupon uit. De lage bezettingsgraad, kosten van leegstand en de commerciële toegift om nieuwe huurders aan te trekken en de kantoren in te richten voor verhuur laten dat nog niet toe. De certificaathouders hebben het geluk dat een grote investeerder sinds maanden alle certificaten die aangeboden worden, opneemt tegen €85.

Antares onttrekt zich ternauwernood aan het bodemniveau waarop het was teruggevallen. Oudergem is er net iets minder slecht aan toe. Het certificaat betaalt nog voor de zomer een coupon uit. Deze zal waarschijnlijk opnieuw beperkt blijven tot het bedrag van de kapitaaldelging.

Diegem Kennedy
Alleen Diegem-Kennedy lijkt duidelijk de minimumkoers (net boven €80) achter zich gelaten te hebben. De certificaathouders hadden nog twee riante coupons in het vooruitzicht. Sinds gisteravond is er evenwel duidelijkheid ivm de huurintenties van DHL Worldwide na 2014. Hierbij de essentie:

De naamloze vennootschap Immolease-Trust wenst haar certificaathouders in kennis te stellen van het akkoord dat werd bereikt met DHL World Wide Network omtrent het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst betreffende het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van het vastgoedcertificaat. De huidige Leaseovereenkomst eindigt van rechtswege op 30 september 2014.
De huurovereenkomst die met DHL World Wide Network werd gesloten treedt in werking op 1 oktober 2014 om van rechtswege te eindigen op 30 september 2023. Beide partijen hebben de mogelijkheid een einde te stellen aan de huurovereenkomst bij het verstrijken van elke driejarige periode. Vanaf 1 oktober 2014 bedraagt de huurprijs op jaarbasis 1.618.616,20 EUR, deze zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex. Deze basishuurprijs wordt aangepast naar 1.445.832,70 EUR (te indexeren) op jaarbasis met ingang van 1 oktober 2016, indien DHL Worldwide Network afziet van de eerste driejaarlijkse opzegmogelijkheid voor 30 september 2016.

Een radicale omkeer van het toekomstperspectief die de koersvorming zal sturen de volgende dagen. Dat wordt dan één extra kantoorcertificaat dat boven €100 zal noteren. Zonder herverhuring zou waarschijnlijk immers een verkoop gevolgd zijn en de verkoopmarkt voor kantoren van eind 20ste eeuw is niet al te riant. De opbrengsten van de verkoop van Marcel Thirylaan en Plejaden hebben dat al duidelijk geïllustreerd.

Liquidatie-vehikels
De lijst met kantoorcertificaten in liquidatie of ter liquidatie is aangegroeid. Door de lage koers zijn de dagomzetten steeds laag, als er al een notering is.
Uit dat lijstje, bespreek ik er één: Marcel Thirylaan. Na de verkoop van het gebouw werd het grootste deel van de opbrengst aan de certificaathouders uitgekeerd. De rest werd gereserveerd om de juridische procedure tegen ex-huurder Ernst&Young te bekostigen. De schadeclaim bedraagt €2 miljoen. Ingeval Marcel Thiry in het gelijk gesteld wordt en E&Y uiteindelijk betaalt, kan dit een opbrengst van €18,60 per certificaat opleveren. Samen met het eventuele nog resterende vereffeningsaldo zou de opbrengst nog tot €23-24 kunnen oplopen. De ervaring van Basilix met ex-huurder C&A leert echter dat juridische procedures jaren kunnen aanslepen, van handelsrechbank tot hof van beroep of cassatie. Twee jaar geleden is de koers van Marcel Thirylaan een korte periode opgelopen tot boven €14, waarna de koers afgleed tot net boven €5 vorig jaar. Dit laatste is ongeveer de liquidatiewaarde.
Met een topkoers van €10,90 eerder deze maand, is minstens één investeerder opnieuw bereid om een behoorlijke verwachtingswaarde voor de claim te betalen. Aan biedzijde staan er nog een aantal openstaande orders tussen €9.30 tot net boven €10. Aan vraagzijde is het orderboek omzeggens leeg: de overblijvende verkopers hanteren weinig realistische limietkoersen van meer dan €15 gaande tot €25.

BRECS-index
Zoals bijna elke maand hierbij opnieuw een grafiek van de Petercam BRECS index sinds begin 2009 (basis 10000 eind 1985) met daarbij ook het rendement.

Petercam BRECS returnindex (blauw, linkeras) en bijhorend dividendrendement (rood, rechteras) - klikken om te vergroten

Meer lezen over Vastggoedcertificaten?
Een lijst van postings (inclusief de vroegere postings op Mining corner) is te vinden op de indexpagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten