04 juni 2015

GVV's en vastgoedcertificaten: KBC Analyses

Op de website(s) van KBC vindt de belegger vrij veel informatie in verband met beursgenoteerd vastgoed, en laat dat nu net het thema van deze blog zijn. Aangezien die informatie onmiddellijk ofwel na registratie beschikbaar is, ligt het voor de hand om hier een extra blogartikel aan te wijden.

Op de site KBC-Securities (research) vindt de geregistreerde gebruiker (en alle Bolero klanten) een maandelijkse publicatie over GVV's en de vastgoed 'developers' Atenor, Banimmo en Immobel. De laatste publicatie dateert van gisteren 3 juni en gebruikt de cijfers van eind mei.
Voor vastgoedcerticaten kan je op de site KBC Real Estate Securisation terecht.

Voor de GVV's zijn de belangrijkste variabelen opgenomen in een tabel:

Belangrijkste variabelen voor de GVV's in de KBC analyse (klikken om te vergroten)
Deze belangrijkste variabelen zijn:
  • De premie ten opzichte van de netto portefeuillewaarde, zoals opgegeven door EPRA (European Public Real Estate Association).
  • Het dividendrendement (bij de opgegeven koers). Het laatst betaalde couponbedrag ontbreekt, maar doordat sommige GVV's een interimdividend uitkeren, is dit niet zaligmakend.
  • Het type : REIT (GVV) of Developer ("Vastgoed-ontwikkelaar")
  • Het marktsegment
  • De geografische spreiding (landen, geen regionale detaillering)
  • De huidige koers ('current price' op de referentiedatum van het document)
  • Het koersdoel ('target price')
  • Het koerspotentieel
  • Een aanbeveling (rating)
Niet alle GVV's komen in de analyse voor. Vooral de GVV's die voor hun financiering op KBC beroep doen, determineren de 'coverage'. Het is evident dat dit bepaalde lacunes meebrengt. Vooral GVV's uit het retail segment ontbreken. Zo vind je geen analyse van Ascencio, Vastned Retail of Wereldhave Belgium. Het retail segment blijft daarmee beperkt tot Retail Estates en de lilliputter QRF.  Beleggers in Warehouse Estates blijven ook op hun honger zitten. Bij de residentiële GVV's ontbreekt Home Invest Belgium. Het ontbreken van Immo Moury zal slechts door weinigen als een gemis ervaren worden.

De drie vastgoed ontwikkelaars heb ik in lichtblauwe achtergrond gezet. Ik volg dit marktsegment niet op, maar merk toch dat bvb VGP niet is opgenomen. Echt volledig is dit dus evenmin.

Van de GVV's waar een kapitaalverhoging aan de gang is (of net afgesloten), worden het koersdoel en de aanbeveling opgeschort. Zo hoort het ook. Zoals recent gepubliceerd, zal ook Aedifica vanaf 11 juni overgaan tot een kapitaalverhoging. De inschrijvingsperiode start dus al een week voor de KV van Care Property Invest helemaal rond is.

Voor het complete document (15 pagina's) kan U uiteraard terecht op de site van KBC-Securities.

Vastgoedcertificaten

Ze waren vooral in de 20ste eeuw erg populair, maar zijn sedert de opgang van de GVV's wat op het achterplan beland. Door liquidaties vermindert het aantal vastgoedcertificaten (VGC'n) ook jaar na jaar. De resterende (nog actieve) VGC'n, die destijds mede door KBC gelanceerd werden en waarvoor de bank de rapportering verzorgt, zijn:

Antares
Basilix (in liquidatie)
Beaulieulaan
Distri-Land
Genk-Logistics
Diegem-Kennedy
Zénobe Gramme
Lux-Airport

De informatie over de VGC'n is gestructureerd per kalenderjaar. Je vindt oa persberichten en de wettelijk verplichte publicaties, zoals jaarverslagen. Dit is de meerderheid van het aantal nog genoteerde certificaten. Voor de overige VGC'n, meer bepaald Woluwe Shopping en Woluwe Uitbreiding (relatieve 'zwaargewichten' in beurscapitalisatie), kan je terecht op de site van AG-real estate.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten