14 april 2017

Vastgoedcertificaten nog nauwelijks verhandeld

De handel in vastgoedcertificaten droogt stilaan op. Vooral voor de liquidatievehikels als Basilix en Kortrijk Shopping is het moeilijk om nog een evenwichtsprijs vast te stellen waarbij kopers en verkopers elkaar vinden.
Eind februari betaalde Basilix zijn tweede liquidatiedividend uit. Sindsdien is er geen enkele notering meer gevolgd. Het aantal certificaten in omloop (133.150) is niet zo heel groot, zodat een lage koers voor het liquidatievehikel ook een bijna verwaarloosbare beurscapitalisatie betekent.  Een positie van een tiental zulke certificaten (vroeger toch goed voor meer dan €2500) is na de uitbetaling van de hoofdmoot en een bijkomende recente uitkering nog hooguit een kleine 100 euro waard. Wachten op het laatste liquidatiedividend is veelal een betere optie dan de stukken proberen te verkopen.

Kortrijk Shopping

Dit voormalige shopping certificaat betaalde op 29 maart zijn tweede liquidatiedividend uit, ten bedrage van €17,64 netto. (€25.20 bruto en het volledige bedrag is onderworpen aan 30% RV). Het PB van 23 maart is ter beschikking op de site van AG Real-Estate (link in de rechterkolom).  Ook Kortrijk Shopping werd sedert 22 maart niet meer genoteerd.

Overige certificaten

De elf andere certificaten worden overigens evenmin dagelijks genoteerd.  Op 13 april waren er slechts 6 noteringen, telkens met een dagomzet lager dan €15000. Van Immo MCC Mechelen werden twee stuks verhandeld voor net geen €2000.

2 opmerkingen:

 1. Het gebrek aan handel was technisch van aard, lag niet aan kopers/verkopers,
  maar aan een beperking van euronext, de handelsdrempels.

  Euronext werkt met drempels waarbinnen handel mogelijk is, namelijk referentieprijs +/-10%. Zie 'drempel' op een euronext pagina voor bv. basilix.
  De referentieprijs is bijna altijd de laatste handelsprijs,
  maar bij uitbetaling dividend, slotkoers - dividend.
  Door uitbetaling liquidatiedividend werd de referentieprijs verminderd met het dividend, maar ze nemen altijd het brutodividend.
  Zo daalde die referentieprijs voor basilix tot een zeer laag niveau (1 euro of zo), zodat er geen handel mogelijk was aan een realistische prijs.
  Die referentieprijs kan dan 10% per dag stijgen (of dalen).
  Gedurende die maanden waren er regelmatig marktorders die toch niet uitgevoerd werden omdat de prijs buiten de drempels zou liggen

  Zo duurde het dus maanden eer de drempels terug realistische waarden bereikten en handel terug mogelijk werd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Immo Mechelen : hier is amper iets over te vinden. Sinds de uitgifte een goeie 2 jaar geleden is dit certificaat met 20% gedaald zonder aanwijsbare reden. Het gebouw is nog steeds hetzelfde en heeft nog steeds dezelfde degelijke langetermijn huurders.

  BeantwoordenVerwijderen