26 augustus 2017

Aedifica slaat zijn vleugels uit

Het is niet de eerste keer dat Aedifica over de landsgrenzen kijkt. De uitbreiding van de portefeuille lijkt echter in toenemende mate oostwaarts en noordwaarts gezocht te worden.

Sedert de laatste kapitaalverhoging in maart worden de expansieplannen hoofdzakelijk over de landsgrenzen gerealiseerd. Om de impact in te schatten volstaat het om de laatste persberichten naast elkaar te leggen.

We moeten terugkeren naar 30 mei om nog een Belgische investering in zorgvastgoed te vinden. Maar zelfs hier is er sprake van twee deals (van ongeveer gelijke omvang) in Sint-Genesius-Rode en in Meppel (NL) in de noordelijke provincie Drenthe.

Onmiddellijk daarna wordt een overeenkomst aangekondigd voor de acquisitie van een seniorenresidentie in Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen. Minder dan twee weken later (13 juni) volgt de acquisitie van een rust-verzorgingstehuis in Halberstadt, Saksen-Anhalt, Duitsland.

In juli komt de focus weer op Nederland te liggen met de overeenkomst voor een nieuw te bouwen zorgresidentie in Ede (Gelderland). Daarna wordt een versnelling hoger geschakeld voor een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw en acquisitie van twee sites die door Stichting Redant zullen uitgebaat worden in Leeuwarden en Heerenveen in Friesland.

De kers op de taart lijkt wel de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw en acquisitie van 17 woonzorgcentra in Duitsland, waarmee een bedrag van €200 M gemoeid is.

Maar ook dit is niet einde verhaal. Op 24 augustus volgde nog een persbericht ivm de acquisitie van een zorgresidentie in Zeist (prov. Utrecht).  In de marge daarvan wordt ook de oplevering van een zorgresidentie in Deventer vermeld en tegelijk ook de finalisatie van de renovatie van assistentiewoningen in Hasselt (toch nog).

Het laatste persbericht bevat ook een overzichtstabel waarin de uitgevoerde acquisities en verbintenissen van de samenwerkingsovereenkomsten worden opgelijst. Het gaat over een totaalplaatje van €371 miljoen waarvan €102 miljoen betrekking heeft op uitgevoerde acquisities.

De financiering gebeurt zowel met eigen middelen als via de verhoogde kredietlijnen.

De rationale achter deze snelle expansie in Duitsland en Nederland is dat de markt van zorgvastgoed daar erg versnipperd is, met een groot aantal stichtingen (VZW's) die instaan voor de zorg voor senioren maar voor wie bouw en vastgoed niet tot de kerntaken behoren.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten