15 januari 2018

Genk Logistics gaat opnieuw over tot een liquidatie-uitkering

Enkele jaren nadat reeds twee van de vijf gebouwen die deel uitmaakten van het vastgoedcertificaat Genk-Logistics werden verkocht, volgt in eind februari 2018 een volgende liquidatie-uitkering.

KBC meldt op zijn website dat de acte mbt de verkoop van object 3 dat onderdeel uitmaakt van het certificaat Genk Logistics op 11 jan 2018 verleden werd. Het onderdeel werd verkocht voor €3.75 miljoen. De verkoopopbrengst zal in februari worden uitgekeerd, samen met de huurinkomsten van het afgelopen boekjaar.

Update: 21 februari

Door de beslissing van Ewals om het huurcontract niet te verlengen, zullen de huurinkomsten tijdens het lopende boekjaar 2018 terugvallen tot een zeer laag niveau.  Daarom heeft Genk Logistics beslist om de uitbetaling van de ontvangen koopsom uit te stellen.  Bovendien omvat de coupon over boekjaar 2017 evenmin een kapitaaldelging, zodat de volledige coupon aan RV onderworpen wordt.  De bruto coupon blijft daardoor beperkt tot €8.4114, wat netto nog €5.888 bedraagt. Genk Logistics noteert ex-coupon vanaf 26 februari en het bedrag wordt op 28 februari uitbetaald.

De ruime cash positie zal toelaten om - na het vertrek van Ewals Cargo Care - het logistieke complex (object 1) mits enkele renovaties snel opnieuw verhuurbaar te maken en instapklaar te houden. Tussen 2018 en 2023 kan het gehele vastgoedcomplex ook verkocht worden zonder voorafgaande buitengewone vergadering van de certificaathouders.

Nodeloos toe te voegen dat dit een dikke streep door de rekening van de certificaathouders is.  De koers van Genk Logistics is ex-coupon dan ook gedaald tot net boven €100.

Het vastgoedkantoor van Crombrugghe & Partners heeft op datum van 30 nov 2017 voor Genk Logistics een waardeschatting van €14.095.000.  Dat is €120.41 per certificaat.  Deze schatting is exclusief het verkochte gebouw (deel 3) van het certificaat.  Daarenboven komt de cash positie van €3.75 miljoen neer op €32 per certificaat.

Update 11 juli 2018

In een nieuwe posting 'Verguisde vastgoedcertificaten' wordt de recente koersafstraffing van Genk Logistics in perspectief geplaatst.


3 opmerkingen:

 1. Daarom heeft Genk Logistics beslist om de ontvangen koopsom niet uit te keren. is niet correct :
  in het verslag nummer 20 staat duidelijk :
  Daarnaast wordt ook verwezen naar de publicatie dd. 11 januari 2018 inzake de verkoop van object 3. Het verkoopprovenu verminderd met de kosten mbt de verkoop en verminderd met de voorziene aftrekken volgens prospectus zal integraal worden uitgekeerd in de loop van de maand maart 2018.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. op 28 maart 2018 wordt netto 24.3918 euro per vastgoedcertificaat uitbetaald

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Inderdaad, gepubliceerd op de KBC site:
  https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/WP/PDF/GENK-LOGISTICS/glo-persbericht-verkoop-object-3-cp21-nl.pdf

  BeantwoordenVerwijderen