19 februari 2013

Vastgoedbevaks: prestaties over 2012 en perspectieven

Gert De Mesure publiceert op zijn website volgende tabel met de koersprestaties (24-dec-2012) van de vastgoedbevaks sinds eind 2011 en eind 2010. Ook de netto acitva waarde (NAV) en de premie/discount tov de koers zijn vermeld, alsook het dividend, rendement en de netto schuldpositie.

Als benchmarks zijn de BEL20, de EPRA Europe index en het compartiment EPRA-Belgium vermeld. (EPRA staat voor European Real Estate Association). Het compartiment EPRA Belgium is een index berekend op een vrije kapitalisatie gewogen prestatie van de zes grootste bevaks (Befimmo, Cofinimmo, Intervest Offices, Leasinvest RE, WDP en Wereldhave Belgium).
Laat nu net de zwaargewichten Cofinimmo en Befimmo enkele steken laten vallen en je begrijpt meteen waarom de meeste bevaks het beter doen dan de EPRA-Belgium index. De EPRA Belgium verliest de voorbije twee jaar overigens ook terrein op zijn Europese evenknie (EPRA-Europe).

Over 2012 zetten WDP en Wereldhave Belgium een sterke prestatie neer, terwijl ook Ascencio (noterend op de contantmarkt met dubbele fixing), Home Invest Belgium en Montea de goede lijn van 2011 kunnen doortrekken. Wereldhave Belgium profiteert enerzijds van de afgenomen fiscale en juridische onzekerheid en anderzijds van de beloftevolle projecten in ontwikkeling.

Alleen Befimmo spitst zich nog hoofdzakelijk toe op de Brusselse kantorenmarkt die de voorbije jaren benedenmaats heeft gepresteerd. Serge Fautré, de voormalige topman van Cofinimmo, heeft een politiek van diversificatie ingezet (met o.a. de overname van de horeca vastgoedportefeuille van AB-Inbev en de acquisitie van verschillende rusthuizen). Dit moet de resultaten van Cofinimmo minder afhankelijk maken van het reilen en zeilen van de kantorenmarkt.

Roerende voorheffing
De verhoging in twee stappen van de roerende voorheffing van 15% in 2011 tot 25% vanaf 2013 maakt een eind aan het fiscale gunstregime van vastgoedbevaks. Voor de residentiële bevaks, die tot vorig jaar nog van een nultarief genoten, is de impact van het ingevoerde tarief van de 15% roerende voorheffing nog groter. Aan de koersen van met name Aedifica, Home Invest Belgium en Serviceflats is het vooralsnog niet te merken.

Premie of discount
Vooral het logistieke vastgoed (WDP en Montea) onderscheidt zich door een hoog couponrendement. Dat brengt mee dat dit type vastgoed met een aanzienlijk premie noteert ten opzichte van de NAV. Discounts zijn er alleen nog voor Befimmo (-13% per eind december) en Cofinimmo (-2.7%).

Dividendgroei en perspectieven
Een tweede publicatie op de site van de VFB: "HIB kampioen qua dividendgroei" bestudeert de correlatie tussen schuldgraad en dividendgroei. Dit geeft een sterke indicatie dat een lage schuldgraad meestal gepaard gaat met een hogere dividendgroei. Gert De Mesure wijt dit aan het beter benutten van arbitragemogelijkheden en opportuniteiten op de vastgoedmarkt voor de bevaks die beschikken over een ruime kredietmarge.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten