09 februari 2015

Eerste liquidatie-uitkering voor Kortrijk Ring Shopping

Zoals al vermeld in vorige posting: Vastgoedcertificaten in de laatste rechte lijn  was er een akkoord over de verkoop van Kortrijk Ring Shopping met Wereldhave Belgium en de Federale Verzekeringen zonder opschortende voorwaarden.

Op de site van AG-Real Estate verscheen eind januari ook het PB met betrekking tot de verkoop en de eerste liquidatie-uitkering aan de certificaathouders.  Morgen 10 februari zullen de certificaathouders van Kortrijk Ring Shopping de opbrengst van twee coupons kunnen innen. Het gaat in de eerste plaats op het bruto voorschot van €621.17 van de liquidatie (€470 na afhouding van 25% RV). Dit liquidatiedividend omvat slechts €16.49 terugbetaling van kapitaal, aangezien het leeuwendeel reeds gedurende de looptijd van het certificaat werd terugbetaald.

In de tweede plaats wordt aan het liquidatiedividend ook de opbrengst van de nog niet uitgekeerde inkomsten over boekjaar 2014 toegevoegd. Deze bedragen €3.7 bruto of €3.28 netto (waarvan €2.02 terugbetaling van kapitaal).

Daarmee wordt Kortijk Shopping voortaan een liquidatievehikel dat nog genoteerd wordt zolang als gewacht moet worden op de finale liquidatie-uitkering. Het bedrag daarvan zou ongeveer €70 bruto bedragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten