13 april 2015

Cofinimmo: geplande kapitaalverhoging

Cofinimmo plant een kapitaalverhoging van €300 miljoen, zo werd op Express.be bekendgemaakt. De modaliteiten zijn in een eerste persbericht van Cofinimmo (pdf) nog niet vrijgegeven.

Enkele voorbeschouwingen

Het betreft een kapitaalverhoging met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. Vorige maand nog heeft Cofinimmo via een private plaatsing een bedrag van €190 miljoen aan obligaties opgehaald, waarmee de looptijd van de bestaande schuld werd verlengd.

Een gereglementeerde vastgoed vennootschap (GVV) als Cofinimmo is wettelijk beperkt tot een schuldratio van 65% van het eigen vermogen. De meeste GVV's (bevaks was toch een gemakkelijker acronym) hanteren een lagere drempel om flucutaties in de portefeuillewaarde te kunnen opvangen. Cofinimmo zit tegen zijn schulddrempel aan, zodat een kapitaalverhoging noodzakelijk wordt om de groei van de portefeuille verder te kunnen financieren.

Momenteel zijn er 17.339.423 aandelen Cofinimmo uitgegeven. Tegen een koers van om en nabij €110 is de huidige marktkapitalisatie opgelopen tot €1,90 miljard. Een geplande kapitaalverhoging van €300 miljoen betekent circa 16% daarvan. In absolute termen betreft het dus een grote kapitaalverhoging, maar ten opzichte van de beurskapitalisatie is dit allerminst uitzonderlijk.

De kapitaalverhoging zal starten na het knippen van coupon 15 die het inschrijvingsrecht vertegenwoordigt. Volgens de voorlopige planning, zou dit volgende week op woensdag 22 april doorgaan. De inschrijvingsperiode zou dan tot 6 mei doorgaan.

Ook bij de preferente aandelen (eigenlijk verkapte converteerbare obligaties) wordt er een voorkeurrecht onthecht. Van beide reeksen samen zijn er nog iets meer dan 650.000 zulks in omloop.

Zoals meestal het geval is, zullen de nieuwe aandelen pas toegekend worden nadat het dividend over 2014 zal uitbetaald zijn. Teglijkertijd wordt er in soortgelijke operaties doorgaans ook een voorschot op het dividend voor 2015 geknipt voor de bestaande aandelen (maar pas volgend jaar uitbetaald). De nieuwe aandelen zijn daardoor meteen fungibel met de bestaande en hoeven geen aparte notering.

De theoretische ex-coupon koers vóór het onthechten van het inschrijvingsrecht wordt daarmee om en nabij de €102.  Als de nieuwe aandelen tegen €83.4 kunnen geplaatst worden, zouden 20% nieuwe aandelen volstaan om de €300 M rond te krijgen.  Dat zou corresponderen met een vrij eenvoudige deelverhouding van één nieuw aandeel voor vijf inschrijvingsrechten (1:5).  Het inschrijvingsrecht zou dan een theoretische startnotering van €3.72 kunnen krijgen.


Definitieve voorwaarden (update 21 april 2015)

Het totale bedrag van de kapitaalverhoging wordt met €19 M naar beneden bijgesteld. Met een netto op te halen bedrag van circa €281 M (bruto vóór kosten €285 M) volstaat het om 1 nieuw aandeel uit te geven voor 6 bestaande aandelen. De nieuwe aandelen moeten dan wel €95 gaan kosten. Dat is vrij prijzig, temeer omdat de nieuwe aandelen, zoals voorzien, slechts dividendgerechtigd zijn vanaf mei 2015, zodat de eerste coupon voor de nieuwe aandelen (in mei 2016) dan ook lager uitvalt.  Het intekenrecht zal daarmee net boven €1 van start gaan en na verloop van tijd wel een centjesnotering krijgen. De intekenperiode loopt van 22 april tot 6 mei. Morgen noteert Cofinimmo ex-coupon(s):
  1. Intekenrecht
  2. Coupon over 2014 (betaalbaar in mei 2015)
  3. Coupon over de eerste vier maand van 2015 (betaalbaar in mei 2016, samen met het saldo-dividend)
Het aandeel reageert vandaag niet bijster enthousiast op het nieuws. Een gunstig neveneffect van de prijzige uitgifte is dat de verwatering door de kapitaalverhoging zo goed als onbestaande is.


Einde intekenperiode en veiling van de scrips (update 8 mei)

De intekenperiode is op 6 mei afgesloten en de scrips werden op 7 mei geveild. Naar aanleiding daarvan werd gisteren 7 mei de notering van het aandeel Cofinimmo geschorst. Volgens een persbericht gisteren na beurs werden 84.32% van de rechten uitgeoefend. Niet minder dan 15.68% van de rechten werd dus als scrips geveild. De aandeelhouders die hun rechten niet hebben uitgeoefend, zullen daarvan echter geen cent meer zien.

Naar het einde van de intekenperiode daalde de koers van het recht al zeer snel, om op 6 mei af te sluiten op €0.168. Op dat ogenblik was dat al significant lager dan de 'theoretische waarde'. We moeten daarbij opmerken dat er bij geen enkele broker tot het 'laatste moment' kon ingeschreven worden. Inschrijvingen waren mogelijk tot 4 mei bij de financiële instellingen die een schriftelijke procedure gehanteerd hebben en soms tot 5 mei 's middags voor een on-line aanmelding van rechten.

Op 6 mei was er dus bijna geen tegenpartij meer om de rechten nog ten gelde te maken. Financiële instellingen hebben dus geboden wat zij verwachtten te moeten betalen bij de veiling van de scrips.

Cofinimmo opende vandaag 8 mei aan een koers van €96, bijna een vol procent lager dan de slotkoers van woensdag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten