16 december 2013

Prestatie van de vastgoedbevaks in 2013

Gert De Mesure heeft vandaag een mooi overzicht gepresenteerd van de jaarprestatie van de verschillende vastgoedbevaks.

Premies en discounts ten opzichte van de netto activa waarde (NAV) lopen uiteen van -12.2% voor Befimmo tot +66.5% voor WDP. Daarbij wordt niet aangeraden om WDP dan maar te verkopen om een positie in Befimmo te nemen.

EPRA

De Belgische component van de EPRA (+2.55% over één jaar) hinkt achter op Bel20 index. Enerzijds is dit toe te schrijven aan het feit dat kantoorbevaks in deze index nog steeds domineren, maar minder sterk presteren dan de logistieke, commernciële of residentiële bevaks. De bredere markt van de bevaks doet het met andere woorden beter dan de EPRA selectie.
Anderzijds is het ook vaak zo dat in een stijgende markt de minder volatiele vastgoedaandelen achterblijven, maar in een dalende markt beter standhouden.

Ten opzichte van het gemiddelde van de Eurozone (-1.25%), valt die prestatie van EPRA Belgium dit jaar nog best mee. In Europa gaan vooral het Verenigd Koninkrijk en -binnen de Eurozone- Italië met de ereplaatsen lopen. Duitsland kan zijn economische voortrekkersrol niet waarmaken.

Ook de US hinkt in de wereldwijde EPRA/NAREIT index achterop, terwijl Japan daar het mooie weer maakt. Na jaren van deflatie en een vastgoedmarkt die de extreme overwaardering van decennia geleden heeft moeten verteren, heeft de Japanse vastgoedmarkt opnieuw de wind in de zeilen. De abrupte en vergaande versoepeling van de Japanse monetaire politiek heeft beleggers uit vastrentend papier gejaagd. Welk beter incentive is er mogelijk om beleggers in de richting te loodsen van aandelen met een erg voorspelbaar en stabiel rendement, zoals vastgoedaandelen.

De vastgoedsector in de 'emerging markets' heeft er een barslecht jaar opzitten. De overgewaardeerde vastgoedmarkten van Hong Kong, Singapore en Australië moeten gas terugnemen, maar ook in de andere 'opkomende economische tijgers' zoals Indonesië, Thailand en de Filipijnen is het huilen met de pet op. In Zuid-Amerika krijgt Brazilië de volle laag: geen goed voorteken voor de Mundial.

Dat alles toont aan dat de vastgoedmarkt erg door locale factoren gedreven wordt en dat de perceptie van de globale tendenzen niet altijd bevestigd worden door het vastgoedklimaat. De ondermaatse prestatie van de vastgoedmarkt lijkt erop te wijzen ofwel dat het economisch perspectief in de opkomende economiën minder optimistisch is dan wat ons ten allen kante voorgehouden wordt, ofwel dat de waardering van de vastgoedmarkten in die landen op te hoge verwachtingen gebaseerd was.

Critsche analysten wijzen er eveneens op dat de zero-interest-rate policy van verschillende Westerse centrale banken en van Japan een globale misallocatie van kapitaal heeft teweeg gebracht. Dit heeft in de meeste van de 'emerging economies' een boom in de bouwsector en het vastgoed meegebracht. Tegelijk werden de betreffende valuta door de kapitaalinstroom sterk ondersteund. Het herstel van de Westerse beurzen en twijfels over de opkomende economieën hebben die kapitaalstroom abrupt omgedraaid, waardoor hun valuta snel afgleden. Daardoor zagen verschillene centrale banken (Turkije, Zuid-Afrika... ) zich genoodzaakt om de rente abrupt te verhogen. Dit is op zich al een recept om een wankele bouwsector compleet onderuit te halen.


Prestaties van de verschillende vastgoedmarkten (EPRA/NAREIT)

Dividend rendemnt en prestaties van de Europese en wereldwijde vastgoedmarkten (EPRA gegevens) - Klikken voor maximale vergroting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten