06 december 2016

Keuzedividend

De bedrijfspolitiek waarbij aan de aandeelhouders een keuzedividend wordt aangeboden wordt vaak aangeduid met het engelstalig acronym 'DRIP': Dividend Reinvestment Plan.
Het keuzedividend geeft aan de aandeelhouders de mogelijkheid om per schijf van een bepaald aantal coupons te opteren voor één nieuw aandeel. De overblijvende coupons worden dan gewoon uitbetaald, net zoals dat het geval is voor iemand die niet opteert voor de uitbetaling in nieuwe aandelen.

Fiscaal is er geen verschil: van het dividend wordt eerst de (nu 27%) roerende voorheffing afgehouden. Een bepaald aantal netto-coupons is vervolgens nodig om recht te hebben op één nieuw aandeel. Dit aantal coupons wordt meestal zo gekozen dat de nieuwe aandelen bekomen kunnen worden met een korting t.o.v de ex-coupon beurskoers.

Een GVV kan wel voorzien wat de ex-couponkoers zal zijn na de onthechting van de coupon. Wat diezelfde koers zal zijn naar het einde van de keuzeperiode toe, blijft uiteraard een vraagteken. Als de koers van de GVV oploopt, doet de aandeelhouder die voor nieuwe aandelen koos er een zaak aan. De korting t.o.v de beurskoers bij toekenning van de nieuwe aandelen loopt immers op.  In het tegenovergestelde geval ziet de aandeelhouder zijn 'korting' wegschrompelen en doet hij er mogelijks zelfs een slechte zaak aan.

Aedifica

Bij de uitbetaling van de coupon van Aedifica (€2,1 bruto), had de aandeelhouder initieel de keuze tussen cash of één nieuw aandeel per schijf van 46 coupons in portefeuille. Dat mocht dan wel een korting zijn van circa 5% t.o.v de verwachte ex-couponkoers, door de koersdaling van Aedifica kort daarna, bleek de aandelenoptie al spoedig nadelig. Daarom werd de deelverhouding bijgesteld tot één nieuw Aedifica aandeel per 43 coupons in portefeuille.

Desalniettemin is de omzetting van coupons in aandelen geen onverdeeld succes geworden. Slechts 37% van de coupons werden uitbetaald als nieuwe aandelen. Een hoog aantal keuzedividenden nodig voor één nieuw aandeel hangt uiteraard samen met het netto-rendement van de GVV, wat mee gedetermineerd wordt door de beurskoers.

Dure aandelen gaan hand in hand met een hoge koers-winstverhouding en met een groot aantal divienden nodig om één nieuw aandeel te verwerven.

Ascencio

Een tweede GVV die recent ex-coupon ging is Ascencio. Hier werd een deelverhouding vastgesteld van één nieuw aandeel per 26 aangeboden coupons.  De keuzeperiode loopt momenteel nog. We kunnen dus nog niet inschatten hoe succesvol dit keuzedividend zal zijn.
Update 22 december: voor 54% van de keuzedividenden werden nieuwe aandelen verkozen. Daardoor stijgt het kapitaal met €7,5 M of 139.208 nieuwe aandelen. De schuldgraad vermindert daardoor met 1,52%.

UItkeringspolitiek

Een GVV is er wettelijk toe verplicht om minstens 80% van de winst over een boekjaar uit te keren. De praktische bovengrens is om alle winst uit te keren, wat ook vaak voorkomt. Het gaat hierbij over uitkeerbare winst.  Er wordt abstractie gemaakt van bvb herwaarderingsmeerwaarden.

Laten we met een rekenvoorbeeld even illustreren wat de repercussie is van een verschillende uitkeringspolitiek met betrekking tot de cash-retentie van de uitkeerbare winst.

De hypothetische GVV in ons rekenvoorbeeld noteert aan een ex-coupon koers van €100 en heeft een uitkeerbare winst gerealiseerd over 2016 van €5.  Deze (hypothetische) GVV noteert dus met een KW verhouding 20.

Met een politiek van 80% winstuitkering, zal de bruto coupon €4.00 bedragen of netto €2.92 na 27% RV.  De DRIP policy voorziet een korting tussen 8% en 10%. Dan zullen er 31 coupons nodig zijn om één nieuw aandeel te verwerven tegen effectief €90.52 of met een korting van 9.48%. Als 60% van de aandeelhouders voor nieuwe aandelen opteert, zullen dan 1.94% nieuwe aandelen worden uitgegeven. Op die manier blijft 63.8% van de uitkeerbare winst in het bedrijf behouden. Dat kan dan aangewend worden bij toekomstige investeringen.

Met de politiek van 100% uit te keren winst, zal de bruto coupon €5.00 bedragen of netto €3.65 na 27% RV.  De DRIP policy voorziet een korting tussen 8% en 10%. Dan zullen er 25 coupons nodig zijn om één nieuw aandeel te verwerven tegen effectief €91.25 of met een korting van 8.75%. Als 60% van de aandeelhouders voor nieuwe aandelen opteert, zullen dan 2.40% nieuwe aandelen worden uitgegeven. Op die manier blijft 43.8% van de uitkeerbare winst in het bedrijf behouden. Dat kan dan aangewend worden bij toekomstige investeringen.

Consequentie

De 'moeilijke' keuze (de aandeelhouder moet immers overtuigd worden) loont dus zeker: niet alleen zijn er bij een uitkering van 80% van de winst minder nieuwe aandelen nodig, bovendien blijft er een véél groter deel van de winst binnen het bedrijf. Dat de nieuwe aandelen in dit eerste rekengeval ook nog met een iets grotere korting worden aangeboden, is niet meer dan een prettige toevalligheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten