07 december 2012

Kaalslag in certificatenland

Louvain-la-Neuve

Nadat vorige maand Horizon bekend maakte dat er een (niet bepaald riant) aankoopbod op tafel lag, is het ditmaal de beurt aan Louvain-La-Neuve (LLN). Dit certificaat uit 1976 werd destijds uitgegeven tegen 50.000 frank en slechts bij veiling verhandeld. Na een split in 5, werd het certificaat op de intussen ontstane contantmarkt voor vastgoedcertificaten verhandeld vanaf eind de jaren tachtig.

Het persbericht n.a.v vorig jaarverslag maakte reeds melding dat Saville en Jones Lang Lasalle aangesteld werden om de verkoop in goede banen te leiden. Recent volgde een doorbraak met verkoopovereenkomst met Home Invest Belgium voor een bedrag van 34,375 M€. De beheerders hebben becijferd dat een brutobedrag van €680 per certificaat te verwachten valt. Na aftrek van €247,89 terug te betalen kapitaal (LLN heeft bij de uitbetaling van de coupons afgezien van een kapitaaldelging), wordt een roerende voorheffing toegepast op de meerwaarde. Dit brengt de raming voor netto liquidatiebedrag op €570. De koers is sinds de bekendmaking aangetrokken, maar LLN is steeds een weinig liquide certificaat geweest. De lange-termijn certificaathouders zullen aan LLN uiteindelijk een goede zaak gedaan hebben.

Wie meer wil weten kan ondermeer terecht bij:

Vastgoedcertificaten worden uitgegeven met een bepaalde looptijd voor ogen: meestal wordt bepaald dat het onderliggend vastgoed 15 tot 25 jaar na de uitgifte van het certificaat verkocht moet worden. Elke afwijking daarvan dient via een buitengewone algemene vergadering de goedkeuring van de certificaathouders te krijgen. Voor Louvain-la-Neuve liep de verlenging tot eind 2012, maar een nieuwe verlenging wordt ter elfder ure aan decertificaathouders voorgelegd, omdat de verkoop waarschijnlijk niet in 2012 afgerond kan worden.

Lux Airport

Lux Airport heeft met IRML een 3/6/9 huurcontract afgesloten voor een oppervlakte van 291 m² en 15 parkeerplaatsen. Na een  eerder huurcontract voor 142 m² met Global Fund House Mgt, is de benuttingsgraad opgelopen tot 36,7%. Nog steeds niet riant, maar minder zorgwekkend dan vorig jaar het geval was. Het is onzeker of Lux Airport het uitbetalen van dividenden reeds zal kunnen hernemen.

En verder ...

Sinds eind oktober heeft Petercam nog geen nieuwe wekelijkse waarden van de BRECS index gepubliceerd. U zult het occasionele grafiekje deze keer dus moeten missen...

Beaulieulaan (onveranderd op €125) lijkt los te komen van het steunniveau aan €120 dat eerder nog een weerstand was.
Kortrijk Shopping lijkt stilaan aan de beterhand na de uitschuiver op 13 november. Zie ook de eerdere posting daaromtrent. De éénmalige €423,5 was wel nog te hoog gegrepen.
Ook Genk Logistics probeert -met vallen en opstaan- los te komen van de bodem, net boven €120, die het eind november heeft neergezet. Ewals onderhandelt over een huurvermindering. Indien daarbij de contractduur zou verlengd worden, krijgen we een betere kijk op de toekomstplannen van Ewals wat zijn site in Genk betreft.
Diegem Kennedy lijkt een bodem bij €81 gevonden te hebben. Er is opnieuw een soliede vraag bij dat koersniveau. Het is nu afwachten of door de laatste notering aan €84,48 meer verkopers over de brug komen.


Meer lezen over Vastggoedcertificaten?

Een lijst van postings (inclusief de vroegere postings op Mining corner) is te vinden op de indexpagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten