29 november 2012

Basilix maakt het verschil

Basilix slaagt er als één van de weinige vastgoedcertificaten in om over het voorbije boekjaar een hogere coupon uit te betalen (€22,90, betaald morgen 30 november) dan vorig jaar (€21,50). Bruto bedraagt de toename zelfs €3.04 tot €27,0144.

De roerende voorheffing die dit jaar tot 21% is opgetrokken en volgend jaar op 25% wordt gebracht, maakt een behoorlijk verschil voor vele vastgoedcertificaten. De meeste daarvan werden na 1990 uitgegeven en genoten dus tot op vandaag van een 'gunstregime'. Vanaf 2013 wordt de lat gelijk gelegd voor alle certificaten. De gestegen RV heeft wel meegebracht dat de meeste vastgoedcertificaten in 2012 een lagere netto-coupon hebben uitgekeerd, ondanks toegenomen huurinkomsten. Basilix is in dit verband een gelukkige uitzondering. Overigens geldt diezelfde redenering ook voor de vastgoedbevaks die niet hoofdzakelijk betrekking hebben op residentieel vastgoed.

Immo Basilix, de uitgevende vennootschap van het vastgoedcertificaat, heeft dit jaar ook opnieuw een waardeschatting laten maken door het bureau de Crombrugghe & Partners, dat in september een waarde vrij op naam van €68,6 M opgegeven heeft tegenover €63,9 M een jaar eerder. Ook hier een appreciatie, waar we voor vele kantoorcertificaten een jaarlijkse depreciatie in rekening moeten brengen.

Parking

De geplande renovatie van de dakparking is begonnen tijdens vorig boekjaar en verloopt volgens planning in binnen het voorziene budget. Voor die renovatie wordt een bankkrediet van €1,7 M genomen tegen een rentevoet van 3,51%. Over een periode van vijf jaar wordt een kleine helft van het geleende bedrag met constante trimestriële kapitaalsdelgingen afgelost. Het resterende saldo wordt integraal op de vervaldag (30 november 2017) terugbetaald (balloonpayment).

Aanvulling 22 Nov 2013:

Het couponbedrag voor het boekjaar 2012-2013 werd vandaag bekend gemaakt op de KBCsite: Het nettobedrag van coupon 19 ligt met €22,40 in de lijn van vorig jaar (€22,90). Bruto stijgt de coupon wel van €27,01 tot €27.32, maar dit is onvoldoende om het effect van de tot 25% gestegen RV te compenseren. Het vastgoedbureau van Crombrugghe & Partners NV heeft een evaluatie laten uitvoeren van het winkelcentrum Basilix, Keizer Karellaan 420 te 1082 Brussel, (het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat). Aan dit onroerend goed werd een waarde vrij op naam toegekend van EUR 69.850.000 tegenover EUR 68.800.000 op 12 september 2012. 


Meer lezen over Vastggoedcertificaten?
Een lijst van postings (inclusief de vroegere postings op Mining corner) is te vinden op de indexpagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten