26 september 2014

Diegem-Kennedy ex-coupon, Liquidatiedividend Oudergem

Vanaf gisteren 25 september noteert vastgoedcertifiaat Diegem-Kennedy ex-coupon.
Op dinsdag 30 september wordt de coupon uitbetaald.
Het brutobedrag ligt met €21,8989 hoger dan de €20,413 van vorig jaar.  Ook de netto-coupon stijgt tot €17,9115. In het nieuwe boekjaar is de huur met slechts 0.77% geïndexeerd. Maar niet geklaagd: op je spaarboekje wordt de rentevergoeding jaarlijks (meermaals) geknipt, hier neemt alleen de toename af.

Doordat de coupon van een vastgoedcertificaat bestaat uit een gedeelte kapitaalsdelging (hier €5,95), waarop geen roerende voorheffing (RV) verschuldigd is, en een rentegedeelte (hier €15.95, met 25% RV), ligt de berekening niet altijd voor de hand. Bovendien is de kapitaalsdelging niet constant over de looptijd van een vastgoedcertificaat. Vaak wordt de eerste 10 jaar een hogere kapitaalsdelging gehanteerd. Daardoor vermindert de coupon dan bij het (11de) overgangsjaar. Een hoger gedeelte van de huurinkomsten is dan immers aan RV onderworpen.

Als een vastgoedcertificaat een hypotheek afbetaalt (bvb Genk-Logistics), dan moet het bedrag aan kapitaalsaflossing in minderning gebracht worden van de kapitaalsdelging. Zijn de schulden afbetaald, dan neemt de kapitaalsdelging vervolgens toe, waardoor de netto-coupon in het overgangsjaar proportioneel meer stijgt dan de bruto-coupon.

Volgende ex-coupons

In het najaar volgen enkel nog de jaarlijkse coupons van Basilix (november) en Antares (eind december). De overige vastgoedcertificaten die op het jaareinde ex-coupon gingen, zijn inmiddels geliquideerd of in liquidatie (Machelen-Kuurne).


Oudergem gemeenteplein
Ook voor Oudergem is de liquidatie sinds de aankondiging van vorige maand definitief. Een eerste liqidatiedividend van €76 netto, dat volledig een kapitaaldelging is, werd op 17 september uitgekeerd. Het kapitaal dat nog in reserve gehouden wordt, bedraagt €11 per certificaat. Ook dat bedrag kan als kapitaaldelging netto uitgekeerd worden. Link naar het document (op AG-Real Estate en onder voorbehoud van wijziging) : http://www.agrealestate.eu/CertificatesDocuments/ADP_08012014_NL.pdf

Hanzevast

Met stille trom is ook het scheepscertificaat Hanzevast 1 van de beurs gehaald. Voor de beleggers is dit een 'total loss' gebleken. Ik heb dit illiquide certificaat nooit opgevolgd, maar van een intekenkoers van €1000 bleef er bij de laatste notering nog €8 over. Er is ooit één coupon uitbetaald over het eerste half jaar exploitatie. Onderstaand bericht verscheen over het faillissement:

Faillissement Hanzevast Carisbrooke Shipping I Nv
Op 02-09-2014 is Hanzevast Carisbrooke Shipping I Nv te Brussel (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Als curator is aangesteld Stijn Vanschoubroek. Het ondernemingsnummer is 895379482. De (hoofd)activiteit van Hanzevast Carisbrooke Shipping I Nv is ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen.

Een "scheepvaartmaatschappij" die zich laat registreren als "ondersteunende dienst voor verzekeringsmaatshappijen en pensioenfondsen". De kapitaalmarkt melken was inderdaad hun echte activiteit...
Het is waarschijnlijk evenmin toeval dat deze financiële constructie als exploitatie-certificaat werd gecommercialiseerd. Een certificaathouder is juridisch immers geen mede-eigenaar van de onderliggende activa (hier nu eens geen vastgoed) maar wel een schuldeiser, waarvan de schuldtitel recht geeft op zijn deel in de exploitatiewinst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten