08 november 2014

Immo-Marcel Thiry naar liquidatie

Na een juridische uitputtingslag is het dan toch gelukt. Volgend een persbericht op de KBC site van eind oktober schept duidelijkheid:

Immo-Marcel Thiry informeert haar certificaathouders omtrent het feit dat de termijn waarbinnen Ernst & Young cassatieberoep kon aantekenen tegen het vonnis van 25 februari 2014, uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, is verstreken.

Het bedrag van 2.394.895,65 EUR zal bijgevolg, onder aftrek van de gebruikelijke kosten en commissies, aan de certificaathouders worden uitgekeerd.

Na de inning van alle vorderingen (gemeentebelastingen en moratoire interesten) en vereffening van alle schulden, zal binnen een redelijke termijn een finale vereffeningscoupon kunnen worden uitgekeerd.

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/WP/PDF/Marcel_thiry_persbericht_nl.pdf 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten