27 november 2014

Befimmo: in de marge van het keuzedividend

Vastgoedbevak Befimmo noteert vanaf vandaag ex-dividend. Het interimdividend bedraagt € 2,59 bruto of € 1,9425 netto. Dit betreft opnieuw een keuzedividend.
De aandeelhouders zullen vanaf 1 tot 12 december de keuze krijgen om hun dividend te ontvangen in aandelen (à rato van 1 nieuw aandeel per schijf van 30 coupons) of het nettobedrag in cash. De nieuwe aandelen worden dan per 19 december toegekend.

De inschrijvingsprijs op een nieuw aandeel komt daarmee op 30 x € 1,9425 = € 58,275, wat een disagio impliceert van 2,04% ten opzichte van de gemiddelde koers tijdens de referentieperiode (verminderd met het bruto interimdividend).

Het totaalbedrag van het vooropgestelde dividend van het boekjaar bedraagt € 3,45 bruto per aandeel. Het saldo van € 0.86 (bruto slotdividend) volgt begin mei 2015.


Befimmo vermeldt in het betreffende persbericht tegelijk ook dat aangekondigde deal met AXA Belgium NV werd afgerond:
Op 10 september 20145 heeft Befimmo aan een overeenkomst getekend met AXA Belgium NV voor de inbreng van de erfpachtrechten op de gebouwen "Koolstraat 35" en "Gulden Vlies 72" in Brussel. Doordat de Vlaamse Landmaatschappij, die het gebouw "Gulden Vlies 72" huurt, zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend (één van de voorziene opschortende voorwaarden) zou de inbreng zou dus enkel het gebouw "Koolstraat 35" betreffen, voor een waarde van 15,2 miljoen euro. Deze wordt vergoed door de uitgifte van 186.853 nieuwe Befimmo-aandelen en een saldo in contanten van 4,4 miljoen euro. Deze inbreng werd vandaag 27 november 2014 bevestigd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten