20 september 2018

Kapitaalverhoging bij Leasinvest Real Estate

Na de kapitaalverhoging van Retail Estates, waarin Leasinvest Real Estate als referentie aandeelhouder volledig is gevolgd, werd reeds gefluisterd dat deze GVV wel de volgende kandidaat zou kunnen zijn voor een kapitaalverhoging. De schuldgraad van Leasinvest RE was door de KV van Retail Estates inderdaad een stuk opgelopen. Net iets meer dan vijf jaar na vorige kapitaalronde gaat Leasinvest Real Estate inderdaad opnieuw langs bij zijn aandeelhouders.

Je kan alle documenten inkijken of downloaden van de site van Leasinvest Real Estate, naar voorkeur in NL/FR/EN.  De belangrijkste sleutelgegevens vind je ook hier:
  • Leasinvest Real Estate kondigt een kapitaalverhoging aan om haar groeistrategie verder te zetten en tegelijkertijd haar schuldgraad terug op een niveau te brengen tussen de 50 en 55%
  • De Vennootschap bevestigt voor boekjaar 2018 het vooruitzicht dat de EPRA earnings per aandeel minstens stabiel zullen blijven ten opzichte van het boekjaar 2017 (€ 5,57 per aandeel) en, onder voorbehoud van de resultaten en de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van het dividend met betrekking tot het boekjaar 2018, dat het dividend minstens op hetzelfde niveau als vorig jaar zal blijven (€ 5,00 per aandeel).
  • Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal € 83.960.790.
  • De referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren NV en Axa Belgium NV hebben zich ertoe verbonden om voor in totaal (44.50%) van de kapitaalverhoging  te volgen.
  • De uitgifteprijs, zoals vastgelegd door de Vennootschap in onderling overleg met de Joint Bookrunners, is €85 per nieuw aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 11,66% ten opzichte van de slotkoers van de aandelen op 18 september 2018 die € 100 bedroeg, aangepast met de geraamde waarde van coupon nr. 23 die op 19 september (na sluiting van de markten) wordt onthecht, met name € 96,22 na deze aanpassing.
  • 5 onherleidbare toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel
  • Op 19 september 2018 wordt de coupon 22 die het onherleidbaar toewijzingsrecht vertegenwoordigt na sluiting van de markten onthecht. Daarnaast wordt ook coupon 23 onthecht. Deze is het pro rata temporis dividend over het lopende boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 dat enkel uitbetaald wordt aan de bestaande aandelen.
  • De inschrijvingsperiode loopt van donderdag 20 september 2018 tot en met maandag 1 oktober 2018
  • De toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar.
  • De plaatsing van de Scrips volgt in principe op dinsdag 2 oktober 2018

Bank Degroof Petercam en ING België treden op in deze transactie als Joint Global Coordinators en samen met Belfius Bank als Joint Bookrunners.

De intekenkoers op nieuwe kapitaalverhoging (€85) ligt een heel stuk hoger dan de €65.50 van vorige kapitaalronde. Het aantal nieuwe aandelen is tegelijk iets hoger 987.774 dan bij vorige ronde (926.038) en daardoor wordt er uiteraard een hoger bedrag opgehaald (€84 M tov €60.65 M).
Toch komen er procentueel iets minder (20%) nieuwe aandelen bij t.o.v de 23.08% (3 nieuwe aandelen voor 13 bestaande) bij vorige kapitaalronde.

Bij de initiële publieke intekening op Leasinvest RE werden de aandelen geplaatst aan €56. Leasinvest RE slaagde erin om bedrijfswinst en dividend te laten toenemen. Het werd daarvoor beloond met een significante koerswinst.

Nieuwe aandelen kunnen bij de opeenvolgende kapitaalrondes dan ook aan een hogere koers geplaatst worden. Bestaande aandeelhouders hebben weinig reden tot klagen.

Splitratio's voor de aanpassing van historische koersen, de initiële waarde van het intekenrecht,
de impliciete waarde en koers en premie/disconto ervan vind je ook hier.

Leasinvest spitst zich geografisch toe op vastgoed in België (35% van de netto actiefwaarde), Luxemburg (54%) en Oostenrijk (11%). De portefeuille van Zwitsers vastgoed werd geleidelijk ten gelde gemaakt. Naar vastgoedsegmenten toe ligt de focus op kantoorvastgoed en winkelcentra. De huidige positie in logistiek vastgoed (BE & LUX) is geen kernactiviteit meer en wordt ook geleidelijk verkocht. In België ligt de focus enkel op kantoorvastgoed. Doordat Leasinvest RE een referentie-aandeelhouder is van Retail Estates is er hoedanook een indirecte positie in Belgische winkelcentra. In Oostenrijk ligt de focus hoofdzakelijk op winkelcentra in en nabij Wenen.

Update op 2 oktober: resultaat van de kapitaalverhoging

Tijdens de voorintekenperiode werd op 815.479 van de 987.774 nieuwe aandelen ingetekend. Dit is 82.56% van het totaal.  Rekening houdend met het feit dat AXA slechts toegezegd heeft om voor de helft van zijn bestaand positie (29%) op nieuwe aandelen heeft in te tekenen, is dit een succes. Tenminste als we ervan uitgaan dat AXA zijn intenties niet heeft bijgestuurd en dat de overtollige rechten niet onderhands werden verkocht, maar als scrips geveild. Overigens had AG insurance (5.98%) geen intenties kenbaar gemaakt.

Op maandag 1 oktober steeg de koers van Leasinvest naar €92.8 na een dip op vrijdag. Het recht noteerde ongeveer ongewijzigd net onder €1.00. Meteen was dit ook de enige dag dat het toewijzingsrecht met een significante korting noteerde tov zijn theoretische waarde. Daardoor lagen de kaarten ook vrij goed voor een behoorlijke veilingprijs.  Deze bedroeg uiteindelijk €0.99. Daarmee is de kapitaalverhoging rond en werd de beurshandel in Leasinvest om 17:17 opnieuw gestart. Op een rode beursdag ging ook Leasinvest lager. Bij de meeste trades noteerde het aandeel boven €90 maar bij afsluiten werd aan bid verhandeld tegen €89.80.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten