16 november 2018

Kapitaalverhoging bij Intervest Offices & Warehouses

Om zijn groeiambities te realiseren gaat Intervest Offices & Warehouses over tot een kapitaalverhoging. De operatie loopt sinds gisteren 15 november en tot 26 november.

Er wordt bijna €100 M vers kapitaal opgehaald. De uitgiftekoers van de nieuwe aandelen bedraagt €18.50. De operatie verloopt na afsplitsing van het interimdividend van €1.28. De nieuwe aandelen zullen dus fungibel zijn met de bestaande aandelen en recht geven op het slotdividend van (vermoedelijk) €0.12.

Per 7 bestaande aandelen kan op 2 nieuwe aandelen ingetekend worden. In een kleine spreadsheet "splitvoorkeurrecht" vind je de berekeningen van de ex-coupon en ex-recht koers bij de onthechting op 14 november (na beurs) en ook van de waarde van het recht en de premie of korting.
Intervest berekent een disconto van 15% voor de kapitaalverhoging. 'Sell-side analysis', zo blijkt, want er werd daarbij wel rekening gehouden met de interim-coupon maar niet met het geknipte inschrijvingsrecht. In de spreadsheet kom ik aan een disconto van 12.1% tov de gehanteerde referentiekoers van €23.05 of 12.9% tov de slotnotering op 14 november.

De uitgiftekoers is licht lager dan de EPRA NAV van €19.52 per einde van het boekjaar 2017. De recente noteringen waren wel met een premie tov deze netto actiefwaarde. Intervest stelt een ongewijzigd dividend van €1.40 in het vooruitzicht.

Reeds aangekondigd zijn de investeringen inzake logistieke site Gentse Zeehaven (BE), het logistiek project Roosendaal (NL), sloop-, sanering- en infrastructuurwerken in zone B van de voormalige Ford-site te Genk (BE), de logistieke ontwikkeling nabij luchthaven Eindhoven (NL) en een kantorencomplex te Leuven (BE), voor een totaal van ongeveer € 125 miljoen. Hiermee zal de doelstelling van Intervest Offices & Warehouses om haar vastgoedportefeuille te laten groeien tot € 800 miljoen tegen eind 2018 worden gerealiseerd.

Na de geplande investeringen zal het logistieke vastgoed evolueren naar 60% van de portefeuille, een verdubbeling tov 2008 toen de portfolio-rotatie werd ingezet.

De referentieaandeelhouders FPIM/SFPI (inclusief de groep Belfius), Allianz Benelux nv en Patronale Group nv hebben zich ertoe verbonden om 21,68% van de kapitaalverhoging voor hun rekening te nemen.

Op woensdag 28 nov, wordt de rest van de inschrijvingsrechten als scrips geveild.  De notering wordt dan opgeschort tot het resultaat van de veiling gepubliceerd is.

Update 28 nov na beurstijd:

Een persbericht met het resultaat van de inschrijving en van de veiling werd om 16:00 vrijgegeven. Tijdens de inschrijvingsperiode werden 82.35% van de rechten benut. Op maandag sloot de notering van de inschrijvingsrechten af tegen €0.29. Tijdens deze laatste sessie werden nog 316.321 rechten verhandeld tegen koersen variërend van €0.2337 tot €0.34. Vandaag werden de resterende (17.65%) rechten als scrips geveild tegen €0.28. Gisteren sloot Intervest O & W af op €20.00 (+0.7%). De notering werd vandaag niet meer hervat na de veiling van de scrips.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten