10 oktober 2012

Halfjaarresultaat Kortrijk Shopping valt tegen

Op 1 september publiceerde de beheerder van het vastgoedcertificaat Kortrijk Ring Shopping de resultaten over het eerste semester. (Het boekjaar valt samen met een kalenderjaar). Het resultaat wordt door de belegger niet echt geapprecieerd en het certificaat stelde in de loop van vorige week zijn 52 weeks minimum bij tot €400. Doordat de verkoopdruk aanhoudt, gaan we hoogstwaarschijnlijk nog wel lager.
De huurinkomsten daalden met bijna €100.000 tot €2.845.300 over het eerste semester. Bovendien daalden ook de mobiele huren: er waren veel minder nieuwe handelszaken dan gedurende het eerste semester van 2011. Volgende tabel geeft details:


Per certificaat dalen de bruto-opbrengsten van €23,61 vorig jaar naar €22,40 voor het eerste semester van het huidige boekjaar.

Reeds vorig jaar werd gemeld dat de Colruyt vestiging het shopping centrum zou verlaten en dat de nabijgelegen Carrefour de deuren zou sluiten (de verhuurder is Redevco). Zoals gepland werd de vrijgekomen handelsruimte gedurende het eerste semester gerenoveerd. Ik vermeld hierna letterlijk de commentaar uit het semesterverslag:

   

astgoedcertificaat Kortrijk-Shopping
Lange-termijn prestatie van het vastgoedcertificaat Kortrijk-Shopping

Kortrijk Ring Shopping: Koers sinds begin 1999
Kortrijk Shopping werd in 1989 naar de beurs gebracht. De coupons zijn dus onderworpen aan een 25% roerende voorheffing. De netto-coupon liep op van (omgerekend) €12,09 (over 1993) tot €28,22 (maart 2011 over boekjaar 2010). Door de investering voor renovatie van het handelsoppervlak van de vroegere Colruyt, werd in maart 2012 een lager nettobedrag (€24,59) uitgekeerd.
Eind 2013 bestaat het certificaat 25 jaar en zal een buitengewone algemene vergadering (BAV) met 2/3 meerderheid van stemmen dienen te beslissen over het voortzetten van het vastgoedcertificaat. Institutionele certificaathouders, waaronder Wereldhave Belgium, zouden samen een kleine helft van de certificaten aanhouden. Als bij een eerste BAV het quorum (vertegenwoordiging van de helft van de certificaten) niet gehaald wordt, beslist een tweede BAV bij gewone meerderheid. In beide gevallen zal de stem van de institutionele investeerders doorslaggevend zijn. Voorafgaande afspraken zijn in dergelijke situaties immers eerder regel dan uitzondering. Als niet voor verlenging gestemd wordt, krijgen de beheerders een periode van drie jaar waarbinnen de activa verkocht moeten worden.

Meer lezen over Vastggoedcertificaten?
Een lijst van postings is te vinden op de indexpagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten