10 oktober 2012

Vastgoedcertficaten uit de gratie ?

De marktstemming en tendens bij enkele vastgoedcertificaten


Antares: het water is veel te diep
Waar tijdens de zomer nog behoorlijke volumes verhandeld werden aan een geboden koers (bid) net onder €57, lijken de verkopers nu minder scheutig geworden. De ‘bid’ van €57,05 raakt maar niet ingevuld. Anderzijds schijnt niemand totnogtoe bereid omtrent €59 neer te tellen. Er is een significant aanbodvolume aan €59,74-75. Het water is veel te diep tussen kopers en verkopers.

Basilix: nog steeds goedkoop
Het certificaat van dit shoppingcentrum wordt al enige tijd verhandeld nauwelijks boven de bodemkoers (€340) van 2012. De kooplimieten kruipen wel stilaan hoger (nu €344.1). Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de vraagprijs (nu €347) betaald zal worden. Bij €348 is er een behoorlijk aanbodvolume, wat kandidaat beleggers wat kopschuw maakt. Eind november gaat Basilix ex-coupon.

Beaulieulaan: verkoopsdruk houdt nog aan
Terwijl elke koersdip onder €125 tot voor kort steevast koopgrage beleggers aantrok, zijn het toch vooral marktverkooporders die de koers onder druk houden. Aan €130 is er veel aanbod, zodat niemand bereid lijkt vooralsnog de vraagprijs (nu €125.5) te betalen.

Diegem-Kennedy: weg naar boven geblokkeerd
Het certificaat gaat betaalt op 28 september de coupon uit. KBC meldt: "Diegem Kennedy: Coupon nr. 15 is vanaf 28 september 2012 betaalbaar, aan de loketten van KBC Bank ad bruto EUR 21,600 (vorig jaar EUR 21,203). Vermits een bedrag van EUR 5,9494 fiscaal aanzien wordt als kapitaalterugbetaling, bedraagt de roerende voorheffing EUR 3,2866 (berekend op EUR 15,6506). De netto-coupon bedraagt aldus EUR 18,3134 (vorig jaar EUR 18,9150). Verder gelden de volgende data : ex date : 25/9/2012, record date : 27/9/2012 en payment date : 28/9/2012." Relatief weinig gegadigden voor dit certificaat en een behoorlijk aanbod rond €108.5 blokkeerden de weg naar boven.
Een ex-coupon koers van €93 lijkt nog gevleid: zoals vaker werd de verkoper onderboden voor het gros van het omzetvolume.

Genk Logistics: nog altijd zwak op koers
De gedeeltelijke liquidatie heeft dan wel het risicoprofiel verlaagd en de leegstand verholpen, Genk Logistics heeft er niet de vruchten van geplukt. Het enthousiasme met koersen van €160 is al enige tijd zoek. Tijdens de zomer kwam de €140 terug op het scherm. Dit mag dan wel een uitschuiver geweest zijn, sindsdien is er toch weinig herstel. Zolang er aanbod blijft omtrent de huidige koers, blijven de vraagkoersen van €154,4 - 155 uit de wind.

Kortijk: verkoopdruk neemt af
Na enkele noteringen beneden €400, is de verkoopdruk afgenomen. De hoogste biedprijs van €370 is waar één enkele verkoper bereid was genoegen mee te nemen. Andere koopgrage beleggers boden de koers echter op, zodat uiteindelijk al het onder €400 aangeboden volume verhandeld werd aan €382,50. Zie ook vorige posting: Halfjaarresultaat van Kortrijk Shopping valt tegen.

Woluwe Shopping glijdt langzaam af.
Na de speculatieve topkoersen vorig jaar en eerder dit jaar, glijdt Woluwe Shopping langzaam af, inzoverre dat we nu de laagste koers van de voorbije 12 maand bereiken. De recurrente huurinkomsten zijn zoals verwacht, maar de éénmalige inkomsten liggen beneden die van vorig boekjaar. Door de koersdaling richting €1400 is het rendement wel al omhoog gekropen van 3,3% naar 3,7% ... nog steeds het laagste rendement onder de vastgoedcertificaten, maar aan kwaliteit hangt een prijs.

Zenobe Gramme: leegstand dreigt
Het lijkt bijna onvermijdelijk dat de koers van kantoorcertificaten na verloop van tijd onderuit gaat. Veel heeft te maken met aflopende huurcontracten die vaak niet vernieuwd worden. Als de vraag naar kantoorruimte in die regio dan wat tegenvalt, dreigt leegstand snel structureel te worden. De huurder Cockerill Maintenance et Ingénierie SA (CMI) heeft haar voornemen bekend gemaakt om het Zenobe Gramme kantorenpark te verlaten. De bestaande huurcontracten met CMI voor gebouwen C, D en H (2.400 m² en 102 parkings) lopen ten einde op 30 september 2012. CMI zal dezelfde kantooroppervlaktes en bijhorende parkings voor 1 jaar bijkomend, tot 30 september 2013, huren aan de huidige voorwaarden. Hiervoor werd een nieuw avenant gesloten. Het bestaande huurcontract met CMI voor gebouw J (600 m² en 16 parkings) blijft ongewijzigd en komt ten einde op 31 maart 2017.
Zenobe Gramme noteerde in mei 2010 voor het eerst onder €200, een koers die begin maart 2012 nog net éénmaal gehaald werd. Na de uitkering van de coupon ging het snel bergaf. Tijdens de zomermaanden zakte de koers terug richting €140. Het openstaande biedvolume aan die koers is intussen opgevuld.

De BRECS index
De Petercam BRECS returnindex van de vastgoedcertificaten lijkt het zijwaartse verloop om te buigen in een licht dalende trend. Eind augustus noteerde de BRECS rond 66.000, wat het rendement op 6,65% brengt. Het wil niet echt mee met de zwaargewichten uit de index, zodat het niet voor de hand ligt dat de tendens eerstdaags wordt omgebogen.


BRECS index van de vastgoedcertificaten (blauw, linkeras) en couponrendement (rood - rechteras). Klikken om te vergroten.
Meer lezen over Vastggoedcertificaten?
Een lijst van postings is te vinden op de indexpagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten