10 oktober 2012

Vastgoedbevaks benen certificaten bij

(Oorspronkelijk gepost op 11 augustus 2012 op Gwyde's Corner)

Sedert de aandelenmarkten de correctie van zich afschudden, hebben de defensieve sectoren ook de wind in de zeilen. Het schoolvoorbeeld van een defensieve sector zijn de vastgoedbevaks, die voorspelbare inkomsten genieten. Het groeipotentieel is eerder beperkt door de hoge winstuitkering. De uitbouw van de portefeuille wordt ook vaak via een kapitaalsverhoging gerealiseerd. Door schuldfinanciering is de waarde van de vastgoedportefeuille van de bevaks hoger dan de beurscapitalisatie. De schuldfinanciering is wettelijk beperkt tot maximum 65% van het eigen vermogen. Om bij een mogelijke afschrijving op de waarde van de vastgoedportefeuille niet beneden die drempel te komen, hanteren de bevaks een bepaalde 'veiligheidsmarge' ten opzichte van dit wettelijke maximum. Het financieren met 'vreemd vermogen' impliceert financiële lasten. De extra huurinkomsten moeten niet alleen die financiële lasten dekken, maar ook alle courante kosten (onderhoud, beheer, desgevallend renovatie) die bij het normale beheer van de vastgoedportefeuille horen. Zolang als er weinig of geen leegstand is, stelt dit meestal geen probleem.

Instrument's name
Symbol
ICB Sector
Close
Volume
D/D-(%)
Date
 31-12 / Change (%)
AEDIFICA
AED
Res. REITs
49
4098
-0.91
10/08/2012
11.11
ASCENCIO (D)
ASC
Retail REITs
49.83
350
0.48
10/08/2012
12.48
BEFIMMO-SICAFI
BEFB
Ind.&Off. REITs
47.515
7583
-0.6
10/08/2012
-5.5
COFINIMMO-SICAFI
COFB
Ind.&Off. REITs
89.4
12998
-0.03
10/08/2012
-1.56
HOME INV.BELG-SIFI
HOMI
Res. REITs
69.5
211
0
10/08/2012
8.51
IMMO MOURY (D)
IMMOU
Ind.&Off. REITs
61
12
0
10/08/2012
0.16
INTERV.RETAIL-SIFI
INTV
Retail REITs
49.04
36
0.04
10/08/2012
9.03
INTERVEST OFF-WARE
INTO
Ind.&Off. REITs
19.83
3422
0.46
10/08/2012
9.26
LEASINVEST-SICAFI
LEAS
Ind.&Off. REITs
66.06
271
0.08
10/08/2012
1.65
MONTEA C.V.A.
MONT
Ind.&Off. REITs
27.12
775
-0.44
10/08/2012
10.6
RETAIL EST.-SICAFI
RET
Retail REITs
52.97
1
-0.02
10/08/2012
8.1
SERVICEFLATS CERT
SER
Res. REITs
12855
1
-0.35
10/08/2012
8.48
WAREHOUSES-SICAFI
WEB
Ind.&Off. REITs
46.02
71
-6.27
06/08/2012
2.27
WDP-SICAFI
WDP
Ind.&Off. REITs
40.4
2288
-0.02
10/08/2012
9.01
WERELDHAV B-SICAFI
WEHB
Retail REITs
77.82
409
0
10/08/2012
16.32

Gemiddelde
6.66

 Gewogen gemidd.
4.46

Instrument's name
Symbol
market
Fixing
Volume
D/D-(%)
Date - time (CET)
 31-12/ Change (%)
ANTARES CERT
ANT
K
56.96
70
0
09/08/2012 15:00
9.54
AUDERGHEM CERT
AUDB
K
62.5
80
-0.83
09/08/2012 15:00
2.46
BASILIX CERT
BAS
W
347
30
-0.28
09/08/2012 15:00
-6.25
BEAULIEU-AV. CERT
BEAB
K
127.2
20
-0.24
10/08/2012 15:00
-2.99
COLONEL BOURG
COLB
K
28.1
103
-0.03
08/08/2012 15:11
-14.85
DIEGEM KENNEDYCERT
DIEG
K
100
70
-3.85
09/08/2012 15:00
2.87
DISTRI-LAND CERT
DISL
W
325
75
0
26/07/2012 15:00
-9.72
GENK LOGIST. CERT
GENK
D
145.09
6
-0.01
10/08/2012 15:00
-16.61
HORIZON CERT
HOR
K
42.55
20
0.12
30/07/2012 15:00
-12.45
KORTRIJK SHOP.CERT
KOR
W
427
32
0
08/08/2012 15:02
0.47
LOUVAIN NEUVE 1976
LOUV
D
490
10
-2
10/08/2012 15:00
3.16
LUX-AIRPORT CERT
LUXA
K
80
8
0
10/08/2012 15:04
-5.88
MACHELEN CERT
MAC
W
314.5
5
4.64
27/07/2012 15:00
3.11
MACHELEN,KUUR.CERT
MACK
W
294
15
0
09/07/2012 15:00
-9.54
ST.GUDULE-PL. CERT
SAIG
K
142
10
0.18
08/06/2012 15:00
-3.4
WOL. EXTENS. CERT
WOLE
W
575
10
0.88
10/08/2012 15:00
1.59
WOL. SHOPPING CERT
WOLS
W
1550
10
0
10/08/2012 15:00
-8.23
ZENOBE GRAMME CERT
ZEN
K
142
60
-2.74
10/08/2012 15:00
-24.03


Gemiddelde
-5.04

 Gewogen gemidd.
-4.77


In bovenstaande twee tabellen zijn de slotkoersen van 10 augustus en de laatste fixing van de vastgoedcertificaten opgenomen. Het marktsegment is voor beiden aangegeven. Voor vastgoedcertificaten wordt onderscheid gemaakt tussen de kantoorcertificaten en de shoppingcentra of baanwinkels. Genk Logistics en Louvain-la-Neuve behoren tot de 'diversen'. Voor de bevaks wordt de 4digit ICB sectorcode gebruikt. De laatste kolom geeft het koersverschil sedert einde 2011. Gemiddeld zijn de vastgoedbevaks er 6.66% op vooruitgegaan. Doordat Cofinimmo en Befimmo (beide BEL20 aandelen) benedenmaats presteerden, is het gewogen gemiddelde 4.46%.
De vastgoedcertificaten brengen het er minder goed van af. Gemiddeld is er een 5.04% koersverlies. Gewogen naar kapitalisatie, is het verdict iets minder streng: -4.77%. Zowel de meeste bevaks als vastgoedcertificaten gingen in de eerste jaarhelft ex-coupon, zodat er geen echt grote vertekening is. Genk Logistics keerde een liquidatiedividend uit, wat het resultaat van de certificaten ook met een klein procent omlaag haalt. (Ik heb de liquidatievehikels o.m. Westland & Co buiten beshouwing gelaten, evenals het catastrofale scheepvaartcertificaat Hanzevast.) Het gewogen couponrendement van de certificaten is iets hoger dan dat van de bevaks, maar het prestatieverschil is heel wat groter. Elf van de achttien opgenomen vastgoedcertificaten noteren lager dan eind vorig jaar. Bij de bevaks zijn dit er slechts twee op vijftien:  Befimmo en Cofinimmo herstellen langzaam van een flinke uitschuiver resp. halfweg mei en begin juni.

Sinds vorig artikel (en a fortiori sinds begin dit jaar) is het Luikse vastgoedcertificaat Zenobe Gramme fel achteruitgeboerd. Genk Logistics en Lux-Airport deden het recent ook minder goed. Kortijk Shopping noteert ook iets lager, bovendien werd recent een hoog volume (371 st) verhandeld, waarbij de bid aan €423.6 volledig werd opgevuld. Beaulieulaan daalde met het bedrag van de coupon.  Machelen noteert ex-coupon relatief sterk, maar bij een laag volume. Samen met drie andere certificaten noteerde Machelen in Augustus nog niet: illiquiditeit troef tijdens de zomermaanden.  De vastgoedbevaks worden vrijwel dagelijks verhandeld, maar ook hier zijn de volumes laag in de zomer.

De Petercam BRECS returnindex van de vastgoedcertificaten blijft op en neer gaan binnen een nauw interval. Het couponrendement ligt boven 6.5%.

Petercam BRECS index (blauw, linkeras) en couponrendement (rood, rechteras)

Meer lezen over Vastggoedcertificaten?
De betreffende blogartikels zijn te vinden op de indexpagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten