23 oktober 2012

Vastgoedcertificaat LAK VMM Gent

Het nieuwe vastgoedcertificaat slaat op Laboratoria en Kantoren voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem (The Loop, Gent)


De uitgevende instantie is PMV nv, een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Zij investeert ook in grote infrastructuurprojecten en vastgoed. Haar focus is gericht op de duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonbare meerwaarde voor economie en maatschappij (www.pmv.eu).

  • PMV beschikt over een totaal van 619 miljoen euro aan activa en een eigen vermogen van 602 miljoen euro.
  • Als aanbestedende dienst en investeerder in een belangrijk aantal vastgoedprojecten van het Vlaams Gewest, geniet PMV een unieke positie in de Vlaamse vastgoedmarkt. De projecten van PMV omvatten onder meer VAC Leuven, VAC Gent, LAK VMM Gent en GO! Brussel.
Het betreft een niet opzegbare lease overeenkomst over 27 jaar voor een leasingbedrag van 1.676.230 euro/jaar. Het bedrag wordt naar standaardprocedure aangepast volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

Niet voor de individuele belegger

(om het met de woorden van Gents acteur (en kritikaster) Pierke Pierlala te zeggen: Gien spek veur ulderen bek)

Het betreft een uitgifte van 35.5 miljoen, waarmee LAK VMM onder de genoteerde vastgoedcertificaten net uit de top 5 zou vallen. Ik zeg wel “zou”, want een notering is niet aan de orde. De PMV maakt duidelijk zich alleen te richten op institutionele lange-termijn investeerders en de uitgiftewaarde van één certificaat: €100.000 is er dan ook naar. Voor het eerste werkingsjaar zou de huur een bruto-rendement van 4,9% opleveren.

Addendum: Plaatsing een succes

Vastgoedcertificaat van PMV is een succes, zo bericht de Tijd op 22 november 2012 (Patrick Luysterman)
De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) heeft zonder al te veel moeite voor het eerst een Vlaams overheidsgebouw bij institutionele investeerders kunnen plaatsen onder de vorm van een vastgoedcertificaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten